Biz müəssisənin ən zəruri ehtiyaclarının təmin olunması üçün nəzərdə tutulan öz unikal məhsullarımızı təqdim edirik. Bu, özündə yalnız standart auditi deyil, həm də konsaltinqi, sənədlərin hüquqi yoxlanılmasını, uçotun, vergitutmanın, hüququn istənilən sahələrində məsləhətləri birləşdirən kompleks audit proqramlarıdır. Biz bir neçə əməkdaşlıq sxemi yaratmışıq ki, onların hər birinə istənilən şirkətin öz tələb və imkanlarına görə optimal variantı seçdiyi öz audit xidmətlər toplusu daxildir.

Şirkət audit sahəsində və bu və ya digər əməliyyatlara və maliyyə göstəricilərinə dair maliyyə informasiyasının düzgünlüyünə münasibətdə rəylərin verilməsi xidmətlərini təklif edir.

Audit rəyindən başqa biz vergi riskləri barədə hesabat təqdim edir, əsas sənədlərin hüquqi yoxlanılmasını həyata keçirir, öz müştərilərimizə daxili nəzarəti yaxşılaşdırmağa və maliyyə hesabatlarının şəffaflığını təmin etməyə yardım göstəririk.

Şirkətimizin ekspertləri birdəfəlik və ya müntəzəm olaraq auditor xidmətləri göstərməyə hazırdırlar. Biz yoxlamaları yalnız, qanunvericiliklə müəyyən edildiyi kimi, şirkətlər üçün məcburi olduğu hallarda aparmırıq. Firmalara uzunmüddətli və kompleks xidmət fəaliyyətin əsas məqamlarını işləyib hazırlamağa və personalın peşəkarlığını artırmağa imkan verir.